Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een arbeidsbeperking met duurzame plaatsingen bij reguliere werkgevers

  • Beukema, Leni (PI)
  • Huizing, Suzanne (CoI)

Project: Research

Project Details

Description

Hoe ervaren arbeidsbeperkte werknemers uit de regio Haaglanden hun werk en hoe kunnen deze ervaringen begrepen worden vanuit de (werk-)context van de deelnemer en diens achtergronden? Welke aanbevelingen zijn er voor sociale partners en overheid op basis van bovengenoemde ervaringen om duurzame dienstverbanden te bevorderen en de dienstverlening op grond daarvan te optimaliseren?

Layman's description

Wat zijn ervaringen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt? Hoe duurzaam zijn de plaatsingen en wat is de betekenis van werk voor hun functioneren? Onderzoek naar deze ervaringen is schaars en vraagt om een benadering waarin de betekenisgeving van de werknemer centraal staat. daarom wordt dit onderzoek uitgevoerd middels participerende observaties en interviews met de werknemer, diens leidinggevende en collega's en zo mogelijk ook de job coach. Bovendien is het een longitudinaal onderzoek, waarbij we na een jaar opnieuw de stand van zaken opnemen.

Key findings

Na het eerste jaar onderzoek blijkt, dat continuiteit van de arbeidsrelatie een heikel punt is. De veel voorkomende discontinuiteut zorgt voor veel onzekerheid bij de betreffende werknemers. Continuiteit in begeleiding (zowel in- als extern) kan hier enig soelaas brengen. Daarnaast zijn de definiering van regelruimte in taken en werktijden essentieel om niet alleen een goede match tot stand te brengen, maar ook de mogelijkheden tot ontwikkeling optimaal te maken.
Short titlestilzitten is niets voor mij
StatusFinished
Effective start/end date1/05/1623/04/18