On-land seaweed cultivation

Project: Research

Project Details

Description

Zeewier is een bron van plantaardige eiwitten. Het biedt een duurzaam alternatief voor dierlijke eiwitten en eiwitten uit soja. Cultivatie van zeewier gebeurt nu op grote schaal in open. Groeicondities zijn niet te controleren en het oogsten van de planten ingewikkeld. Op land wordt ook zeewier verbouwd in batches in grote bassins waar condities beter te controleren zijn. Seaweedland werkt aan een vernieuwend concept waarbij niet meer in batches, maar continue wordt gekweekt. De tank die hiervoor wordt ontwikkeld is opgedeeld in drie compartimenten en voorzien ledlampen waardoor de productie sneller en efficiënter wordt. Zo neemt de groei van zeewier toe van 3% per dag op zee naar 12% per dag met het concept van Seaweedland. Het doel van het R&D project is om een gecontroleerd zeewierteelt proces te ontwikkelen dat leidt tot een hogere kwaliteit en opbrengst dan de huidige methodes opleveren.
Seaweedland ontwikkelt daarom in dit project een zeewier kweekmethode in een continu en schaalbaar proces op het land, gebruikmakend van een eigen tankontwerp. Deze tank technologie omvat: een gesegmenteerde tank, een beluchtingssysteem, kunstmatige verlichting en een mechanisch oogstsysteem om de opbrengst te optimaliseren.
Het verwachte eindproduct is een ontwikkelde zeewier tank met compartimenten voor de verschillende groeifases van zeewier, inclusief Ledverlichting en beluchting om het kweekproces te optimaliseren, zonnepanelen en batterijen als duurzame energiebronnen en een transportband om de oogst te optimaliseren.
Hanzehogeschool heeft geen budget, maar neemt vanuit kennis/expertise deel aan de stuurgroep in dit project. Sluit aan bij andere algen projecte (Wad Wier o.a.).
StatusFinished
Effective start/end date1/09/22 → 31/12/23

Collaborative partners