Project Details

Description

De doelstelling is het ontwikkelen van systeemoplossingen die de inpasbaarheid en flexibiliteit in het energiesysteem vergroten van elektriciteitsopwekking van grootschalige zonnestroomsystemen en windparken voor verschillende toepassingsgebieden in Nederland.
De innovaties dienen uiterlijk in 2030 tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten hun eerste toepassing te hebben en waar relevant zoveel mogelijk bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke integratie in de omgeving.
Short titleNO GIZMOS
AcronymNGZMS
StatusActive
Effective start/end date1/04/2231/03/26

Collaborative partners