Nationaal Kennisplatform Waterstof

Project: Research

Project Details

Description

Doel van dit plan is de realisatie van het prototype Kennisplatform (KP) en het bijbehorende organisatieplan. Het Kennisplatform is ondersteunend aan de learning communities en de ontwikkeling van waterstof-professionals. De community activiteiten, kennisdelingsbijeenkomsten, etc. zijn onderdeel van de learning communities. De aanpak is iteratief. In een cyclus van verkenning, definitie en ontwerp wordt een toetsbaar prototype gerealiseerd. Het kennisplatform-prototype wordt in de drie jaren daarna toegepast, doorontwikkeld en moet uitgroeien tot de spin in het web waarin verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden worden samengebracht, zowel fysiek als virtueel via ICT systemen. Het kennisplatform is daarmee ook een integratieplatform. Hierbij wordt het principe van één informatiebron gehanteerd. Het kennisplatform is daarmee zowel een schakelpunt waarin informatie vanuit diverse bronnen wordt geaggregeerd als een bron voor informatiedistributie naar andere digitale kennisplatformen.
Short titleKennisplatform Waterstof
AcronymKNNSPLTFRM WTRSTF
StatusFinished
Effective start/end date1/11/2230/04/23

Collaborative partners