MKB Werkplaats digitalisering Groningen

Project: Research

Project Details

Description

In het project staat digitalisering centraal als middel om productiviteit in het mkb te verhogen via de inzet van bewezen technologie. Daarbij zal in dit project focus worden gelegd op online sales & marketing. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van c.q. het verbeteren (van de user experience) van de website, zoekmachine optimalisatie en marketing, het opzetten van online campagnes en/of het sneller en beter inspelen op klantwensen door data-analyse. In de toekomst zal afhankelijk van concrete behoeften bij het mkb in Groningen ook worden gekeken naar andere thema’s op het vlak van digitalisering.De focus ligt in dit project niet op de techniek zelf, maar vooral op de concrete toepassing van technologie in de dagelijkse praktijk. Er zal daarom ook aandacht worden besteed aan met online sales & marketing samenhangende aspecten als bijvoorbeeld positionering en profilering van de mkb onderneming en communicatie hieromtrent. Dat betreft ook het stimuleren van mkb ondernemers om nieuwe online businessmodellen te ontwikkelen en vermarkten. De ‘MKB werkplaats digitalisering Groningen’ kan – afhankelijk van de concrete behoefte en omstandigheden – online, virtueel en/of fysiek worden vormgegeven.Hoofddoelstelling van het project is om mkb ondernemers in Groningen met een MKB werkplaats digitalisering Groningen vraag gestuurd te ondersteunen bij de succesvolle implementatie van online sales & marketing in hun bedrijf. Het project dient aldus bij te dragen aan productiviteitsstijging, naast behoud en groei van werkgelegenheid en nieuwe kennis medewerkers.
Short titleMKB Werkplaats digitalisering Groningen
StatusFinished
Effective start/end date1/09/201/09/22

Collaborative partners