Project Details

Description

Recentelijk is er een landelijke discussie gaande over de veranderende rol van juristen in de samenleving en in de Nederlandse economie. Het debat roept op tot een nieuwe houding van juridische professionals om regels menselijker en oplossingsgerichter te maken. Deze aanpak komt voort uit de ‘mensgerichte gerechtigheid’, dat zich richt op de behoeften van mensen. Er wordt geschat dat deze nieuwe aanpak kan bijdragen aan de groei van de Nederlandse economie (1,3 mld. EUR per jaar).
Deze discussie speelt zowel in de academische sector als in de HBO-sector. In de HBO-sector worden er momenteel twee ‘hot topics’ besproken: (1) de veranderende rollen van HBO-juristen in de samenleving en in toenemende mate in de missiegedreven topsectoren, en (2) de nodige nieuwe kennis en vaardigheden voor de nieuwe generatie HBO-juristen.
Deze landelijke discussie mist momenteel een systematische inbreng van het praktijkgericht onderzoek. Met dit voorstel willen wij dit debat verder ontwikkelen vanuit het perspectief van het praktijkgerichte onderzoek naar ‘mensgericht(e) recht en praktijk’ met een focus op de ‘next level’ HBO-jurist.
Ons hoofddoel is om nieuwe kennis en vaardigheden te bepalen voor de ‘next level’ HBO-jurist als ‘changemaker’ binnen de Nederlandse samenleving en economie.
Gegeven dat de traditionele rollen van HBO-juristen een directe impact hebben op de samenleving (de rechtspositie van burgers), sluit ons platform het meest aan bij het KIA-thema Maatschappelijk Verdienvermogen. Bovendien raken ze de nieuwe rollen van HBO-juristen steeds meer in de topsectoren (Water & Maritiem, Health Holland, Holland High Tech en ICT). Wij willen ook een bijdrage leveren aan de KIA-thema’s: Landbouw, Water, Voedsel; Gezondheid en zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en Digitalisering.
Deze juridische benadering is nieuw binnen SIA-platforms, maar toch van fundamenteel belang voor de manier waarop deze topsectoren werken, gezien de impact van HBO-juristen op de interpretatie van regels die deze topsectoren reguleren.
Short titleMensgericht(e) Recht en Praktijk
StatusActive
Effective start/end date1/05/2430/04/26

Collaborative partners

  • Hanze University of Applied Sciences
  • The Hague University of Applied Sciences (lead)
  • NHL Stenden Hogeschool
  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool Inholland
  • Academica University of Applied Sciences