Leergemeenschappen in flexibel en gepersonaliseerd onderwijs

 • Zuidersma, Jelly (PI)
 • Landman-Peeters, Karlien (PI)
 • Venema, Anne (CoI)
 • Sjoer, Ellen (CoI)
 • Woudt-Mittendorf, Kariene (CoI)
 • van der Meer, Rosalien (CoI)
 • van Oijen, Jacquelien (CoI)
 • van Essen, Dineke (CoI)

Project: Research

Project Details

Description

De onderzoeksvraag van dit project is:
Hoe kunnen docenten, studenten (en werkveldprofessionals) samen leren in een leergemeenschap
met ondersteuning van technologie, als elke student bezig is met ofwel een eigen leeractiviteit voor
het behalen van leeruitkomsten van de opleiding ofwel het onderwijsprogramma in een ander
tempo volgt?
Short titleLIFEGO
StatusFinished
Effective start/end date1/09/201/09/21

Collaborative partners

 • Hanze University of Applied Sciences (lead)
 • The Hague University of Applied Sciences (Project partner)
 • Saxion Universities of Applied Sciences (Project partner)
 • Hogeschool Leiden (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.