Keep on Moving een adaptief platform om het inactieve kind langdurig in beweging te krijgen

  • Degens, Nick (PI)

Project: Research

Project Details

Description

Een gedeelte (11,7%) van de kinderen tussen de 4-11 jaar is té inactief. Ze zijn minder fit en doen minder mee in fysieke activiteiten in de eigen leefomgeving. Technologie kan een essentiële rol spelen om deze kinderen een gezonder beweegpatroon aan te leren. Het biedt de mogelijkheid om kinderen op een gepersonaliseerde en speelse wijze te stimuleren tot meer beweging.
Er zijn sterke aanwijzingen dat digitale interventies, zoals serious games, kunnen helpen bij het veranderen van het beweegpatroon van kinderen. We zien alleen dat interventies zich vaak beperken tot een kleine doelgroep en dat het effect al snel vaak weer afneemt. Een besef dat elk kind anders is en dat er meer nodig is om tot duurzame verandering van gedrag te komen dan een enkele interventie benadrukken de noodzaak om na te denken over een groter modulair platform dat in staat is om gedrag op lange termijn te sturen.
Binnen dit project willen we generieke kennis opdoen over het ontwerp van een dergelijk platform, zodat we andere partners in de creatieve industrie kunnen ondersteunen bij soortgelijke vragen. We doen dit door te bouwen op voorgaande kennis over het inactieve kind en haar motivatoren, bestaande interventies om tot beweging aan te zetten en best-practices op het gebied van duurzame gedragsverandering om zo de samenleving een stap verder te helpen.
In de uitvoering gaat het om de opzet van een modulair en adaptief platform dat, op termijn, kan leiden tot het meer langdurig in beweging zetten van het inactieve kind. Gelijktijdig doen we praktijkonderzoek naar de werkingsmechanismen en implementatie van het product in de praktijk. Daarnaast willen we een businessmodel/case ontwikkelen omtrent het opzetten van het platform en een goede vermarkting. Tot slot richten we ons op het aanvragen van vervolgsubsidietrajecten, zodat we ons werk op lange termijn beter vorm kunnen geven.
Short titleKeep on Moving
StatusFinished
Effective start/end date1/04/1831/03/19

Collaborative partners