Innovatiewerkplaats Gezonde Stad

Project: Research

Project Details

Description

Vanuit het lectoraat is in 2020 de Innovatiewerkplaats (IWP) Gezonde Stad opgericht. Doel van deze
innovatiewerkplaats is dat (docent-)onderzoekers en studenten samen met overheden,
kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en stadsbewoners onderzoeken hoe de leefomgeving
gezonder kan worden ingericht. Ook wordt onderzocht hoe de verschillende partijen bij het gezonder
maken van de leefomgeving kunnen samenwerken. Roya Shokoohi en Otto Lussenburg, beiden
docent-onderzoeker aan de Hanzehogeschool, zijn de projectleiders van deze IWP. Ook de lector
Gezonde Stad is hier nauw bij betrokken. De IWP staat open voor studenten van allerlei
studierichtingen uit zowel het fysieke als het sociale domein.
Sinds begin 2021 wordt vanuit de IWP Gezonde Stad onderzoek gedaan in de Indische Buurt en de
Hoogte, twee wijkvernieuwingswijken met een groeiende tweedeling op het gebied van onderwijs en
inkomen, gezondheidsverschillen tussen arm en rijk, eenzaamheid en weinig sociale cohesie. Veel
kinderen groeien op in armoede, bewegen te weinig en hebben overgewicht, en dit geldt ook voor
veel volwassenen. Daarom wordt onderzocht hoe de inrichting van de fysieke leefomgeving ertoe kan
bijdragen dat kinderen en volwassenen meer gaan spelen, bewegen en ontmoeten. Vanaf de start
van de IWP is veel geïnvesteerd in het opbouwen en onderhouden van relaties met allerlei partijen,
zoals het gebiedsteam, scholen, woningcorporaties, bewoners(organisaties) en het Floreshuis.
Verder wordt bij de onderzoeksactiviteiten vanuit de IWP aangesloten op reeds bestaande
interventies en plannen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de herinrichting van het
Molukkenplantsoen, het vervangen van de riolering of het aanbieden van beweegactiviteiten (via
Bslim, JOGG, verlengde schooldag, etc.). Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de
resultaten van eerdere onderzoeken. De projectleider Wijkvernieuwing van de gemeente Groningen is
de opdrachtgever voor de studentenprojecten.
StatusActive
Effective start/end date1/01/20 → …

Collaborative partners