Project Details

Description

Hydrohub beoogd een testomgeving voor electrolysers te ontwikkelen en realiseren in de proeftuin van EnTranCe.
Projectdoel is om onderzoek te doen aan mid-size electrolysers om de ‘total cost of equipment’ te reduceren door kritisch te kijken en onderzoek te doen naar CAPEX- en OPEX vermindering, Verbetering van efficiency en behoud of verbetering van levenduur (of een positieve combinatie van deze factoren).

In het eerste deel van het project (hydrohub-1) is e.e.a. ontworpen en gebouwd (utilities + infrastructuur bij EnTranCe + PEM-electrolser door TNO + Alkaline electrolyser door HyCC/Nobian/ISPT)
Het project Hydrohub-II beoogt het ‘in bedrijfstellen van de systemen’ en het operationeel maken. Vervolgens het beoogde onderzoek uit te voeren.
Short titleHydrohub 2.0
AcronymHDRHB 2.0
StatusFinished
Effective start/end date1/07/2330/06/24

Collaborative partners