Groningse Lokale Energietransitie: de rol van lokale energie initiatieven en ondersteunende organisaties

Project: Research

Project Details

Description

In opdracht van de provincie Groningen zijn lokale energie initiatieven en ondersteunende organisaties in de gehele provincie in beeld gebracht. Hiertoe is een sociaal netwerkanalyse uitgevoerd en is aanvullend onderzoek uitgevoerd onder initiatiefnemers. In interviews is gevraagd hoe het met de initiatieven gaat, met welke partijen er contact is, wat er in dat contact goed en niet goed gaat en wat de toekomstplannen en -wensen zijn. De netwerkanalyse heeft inzicht gegeven in de organisaties en initiatieven die invloed hebben, subgroepen die er te onderscheiden zijn, wie in welke subgroep een prominente positie inneemt (en of dat positief of negatief wordt beoordeeld), hoe de initiatieven over de provincie verdeeld zijn, knelpunten in het netwerk (bijvoorbeeld dubbel werk dat verricht wordt of partijen die contact met elkaar zouden moeten hebben, maar dat niet of moeizaam bewerkstelligen) en waar verbetering mogelijk is met betrekking tot het uitwisselen van informatie en onderlinge relaties. Met deze kennis kan, onder andere, middels proces- en ketenregie invloed uitgeoefend worden gericht op het versterken van het netwerk. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat Communication, Behaviour and the Sustainable Society van de Hanzehogeschool Groningen in de periode van september 2019 tot juli 2020.
StatusFinished
Effective start/end date1/09/191/07/20