Groenblauwe oplossingen, kansen en risico's

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Achtergrond: Gemeenten en waterschappen hebben de taak om te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting om schade door hevige neerslag, hitte en droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden zijn en worden zogenaamde groenblauwe oplossingen aangelegd, zoals infiltrerende stadsparken, wadi's en raingardens. Er zijn echter veel vragen over het functioneren en de risico’s van deze maatregelen. Inzicht in de kansen en risico’s ontbreekt om het adequaat lange termijn functioneren van groenblauwe oplossingen te garanderen.

  Vraagarticulatie: Professionals van gemeenten en waterschappen hebben behoefte aan meer inzicht in groenblauwe oplossingen, zoals:
  1. kansen en risico’s
  2. kennis over het lange termijn functioneren;
  3. interdisciplinaire samenwerking van organisaties binnen de disciplines water, bodem en groen
  4. actuele richtlijnen voor ontwerp, aanleg en beheer.

  Hoofdvraag en doelstelling: Wat zijn de kansen en risico’s bij het lange termijn functioneren van groenblauwe klimaatadaptieve oplossingen?

  Aanpak: Professionals van publieke en private partijen (met verschillende disciplines als Water, Bodem en Groen) brengen hun ervaringen met groenblauwe oplossingen in kaart. Op meer dan vijftig locaties en in twee proeftuinen onderzoeken we het hydraulisch en milieutechnisch (lange termijn) functioneren. In ClimateCafés worden bestaande praktische tools voor kennisontwikkeling en -uitwisseling doorontwikkeld en ingezet. De nationale data omtrent het fysieke functioneren van groenblauwe maatregelen wordt met het werkveld vertaald naar praktische richtlijnen.

  Resultaat: Het resultaat is een update van de landelijke open source database over groenblauwe oplossingen voor inspiratie en onderzoek waarvan op vijftig locaties participatief onderzoek wordt gedaan. De kennis omtrent kansen en risico's wordt met participatief onderzoek, (bestaande) tools, richtlijnen in vijf interdisciplinaire ClimateCafés landelijk uitgewisseld.

  Consortium: Het consortium betreft een unieke multidisciplinaire samenwerking tussen hogescholen, gemeenten, waterschappen en provincies met diverse organisaties en bedrijven. Het consortium is mede ontstaan uit het Lectorenplatform Delta en Water en verstevigt de strategische samenwerking tussen praktijk professionals, onderzoek en onderwijs.
  Short titleGroenblauw
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/2131/12/22

  Collaborative partners

  • Hanze University of Applied Sciences (lead)
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool Rotterdam
  • Hogeschool Zeeland
  • VHL University of applied science
  • Hogeschool Inholland
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)
  • Waterschap Noorderzijlvest
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Waternet
  • Provincie Noord-Brabant