Graanrepubliek 2.0

Project: Research

Project Details

Description

Onder de werktitel Graanrepubliek 2.0 wil de gemeente Oldambt meerdere bestaande en nieuwe projectideeën bundelen om de brede welvaart in de gemeente te versterken en de vergroten. Uitgangspunt is dat deze bundeling moet zorgen voor volume, focus en elkaar versterkende bouwstenen die, doordat ze in samenhang worden ontwikkeld en uitgevoerd, tot nog meer impact leiden. Om hiertoe te komen is een verkenning uitgevoerd om de concrete kansen voor samenwerking en verbinding in beeld te brengen. Tijdens een veel individuele gesprekken en een aantal inspiratiesessies met stakeholders kwamen de volgende thema’s naar voren als kansrijk om als gemeenschap in te investeren: landbouw, erfgoed, toerisme, onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie. Dit voorstel beschrijft een structuur om deze thema’s te verbinden en de stakeholders die hieraan werken te ondersteunen zodat in synergie meer impact wordt gerealiseerd.
Het gaat in dit voorstel echter niet alleen om een structuur. Binnen verschillende schakels, de zogenaamde fieldlabs, wordt ook hard gewerkt door verschillende stakeholders. Rond thema’s wordt samengewerkt aan nieuwe producten, nieuwe verbindingen, nieuwe modellen, meer kennis en ervaring om de regio vooruit te helpen en duurzame lijnen te bouwen. Zodende wordt er niet alleen gedacht en gepraat over, maar ook gewerkt aan regionale innovatie.
StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/25

Collaborative partners