Glutenvrij Retourbrood – op weg naar een circulair gebruik van brood in Noord NL

Project: Research

Project Details

Description

In Nederland hebben wordt veel voedsel verspild. Jaarlijks wordt zo’n 150.000 ton brood weggegooid. In Noord NL wordt hier invulling aangegeven in het zogenaamde retourbrood-project. Een aanvullende kans is het ontwikkelen van een glutenvrij retourbrood. Dit is echter een startpunt. Er liggen grote kansen voor Noord NL en ook in een breder perspectief. Met dit mooie concrete voorbeeld wordt geoogst voor een gezamenlijke aanpak van voedselverspilling voor de toekomst. Het doel van dit project is de realisatie van een circulaire
(retour)brood-oplossing door het ontwikkelen van een extra proces dat een glutenvrije broodpasta oplevert voor de toepassing in een glutenvrij bakkerijproduct (b.v. koekje) en het in beeld brengen van nieuwe kansen voor Noord NL. Het kunnen sluiten van kringlopen en het circulair maken van
de brood-keten naar een hogere toegevoegde waarde heeft voordelen voor de Noordelijke bakkerijsector gemobiliseerd in het Bakery Sweets Centre en voor de consument: ingrediënten blijven beschikbaar voor humane voeding, er gaat minder grondstof verloren, dure ingrediënten als suiker, olie en vezel kunnen worden vervangen door de versuikerde broodpasta.
StatusNot started

Collaborative partners