Food for Care / Care for Food

Project: Research

Project Details

Description

Food hubs in Noord-Nederland zien een mogelijkheid tot substantiële verbreding van hun dienstverlening door regionale voedselproducten niet alleen aan eindconsumenten te verkopen, maar ook aan grotere instellingen zoals zorgaanbieders. Van de laatste hebben de ziekenhuizen de intentie vastgelegd om maatschappelijk verantwoord in te kopen. De eerste stappen in de voedsellevering van de hubs aan de ziekenhuizen worden voorzichtig gezet,
maar worden bemoeilijkt door inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringsgemak, hoeveelheden, kosten en leveringsgaranties. Daarbij speelt ook dat de food hubs relatief kleine ondernemingen zijn tegenover professionele inkopers van de ziekenhuizen. Er zijn echter ook goede kansen voor de food hubs door onderling samen te werken en door in te spelen op dieetwensen van patiënten. De centrale vraag van het onderzoeksproject van de Hanzehogeschool Groningen, waarin 9 food hubs en 2 ziekenhuizen deelnemen, is met welk businessmodel de food hubs aan de eisen en wensen van de ziekenhuizen kunnen voldoen. Het gaat dan om een businessmodel waarin de wijze van samenwerken tussen de food hubs, boeren en eventuele verwerkers,
het productaanbod en prijs, alsook de wijze van communiceren met de ziekenhuizen geïntegreerd zijn. Er wordt gebruik gemaakt van design science. Op basis van hun wensen, eisen en mogelijkheden wordt eerst in co-creatie met de ziekenhuizen en de food hubs een voorlopig businessmodel ontwikkeld. Dit model wordt in een pilot in de praktijk gebracht en getest. De ervaringen van de pilot worden geanalyseerd en doorontwikkeld tot een definitief businessmodel.
Short titleFood for Care
StatusFinished
Effective start/end date1/12/2130/11/23

Collaborative partners

 • Hanze University of Applied Sciences (lead)
 • Aanstreekelijk
 • Bio Noord BV
 • Ekonoom
 • Eten uit de regio BV
 • Gebiedscoöperatie Westerkwartier
 • Gebiedscooperatie Zuidwest Drenthe
 • Greens en Salads BV
 • Hallo boer
 • Korte Ketens Noord Nederland
 • natuurvlees cooperatie Westerkwartier
 • Ziekenhuis Nij Smellinghe