FAmily participation in shared DEcision making elderly cancer patients (FADE)

Project: PHD Research

Project Details

Description

De centrale onderzoeksvraag is: "Hoe kunnen familieleden van oudere oncologie patiënten optimaal betrokken worden in het besluitvormingstraject rondom de behandeling?".

Dit wordt onderzocht vanuit 3 perspectieven: de oudere oncologie patiënt zelf, de familieleden en de zorgprofessional (verpleegkundigen, artsen en andere betrokken zorgprofessionals).
In een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt op verschillende momenten in het besluitvormingstraject (voor/tijdens en/of na de behandeling en/of opname) gekeken naar de rol van familieleden en factoren die van invloed zijn op deze rol.
Short titleFamily participation in SDM
AcronymFADE
StatusActive
Effective start/end date1/09/1931/08/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.