Evaluatie van het Preventie Interventie Team Eemsdelta

Project: Research

Project Details

Description

In de gemeente Eemsdelta is een groep jonge inwoners die om verschillende redenen kwetsbaar is en ontvankelijk voor criminaliteit. Hierdoor belanden jongeren soms in een vicieuze cirkel en komen ze in situaties terecht waar ze moeilijk meer uitkomen. De gemeente heeft daarom jongerenwerk Barkema en de Haan benaderd om met een aantal partners een interventie programma te ontwikkelen.
Het doel van de interventie is het voorkomen van problemen of in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken van problemen bij risico jeugd. Vanuit drie kernpartners is er een project ontwikkeld op twee sporen:
1. Een preventief programma om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden.
2. Een curatief traject waarbij risicovolle jongeren en hun omgeving actief benaderd worden zodat er een maatwerk traject geboden kan worden waardoor ze gaan inzetten op positieve kansen in hun leven.
Aan de Hanze de opdracht om de interventie te evalueren. Dit betreft een lerende evaluatie waar tijdens de uitvoer wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de interventie.
Short titleEvaluatie PIT project
StatusActive
Effective start/end date1/09/2231/07/24