Enzavu - Onderzoek en ontwikkelen van midden en hoog temperatuur warmtepomp van hybride > gasloos

Project: Research

Project Details

Description

Het ontwikkelen, testen en optimaliseren van kleine lucht-water warmtepompen voor kleine woningen met een midden- en hoog temperatuur afgiftesysteem
Short titleEnzavu
AcronymNZV
StatusFinished
Effective start/end date1/08/201/12/21

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.