Energy Systems in Transition / Transforming regions

Project: Research

Project Details

Description

ESTRAC – Transforming Regions
​ESTRAC is een meerjarig samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en TNO. Het ESTRAC project Transforming Regions gaat over het vinden van benaderingen, methoden en instrumenten die kunnen worden ingezet voor besluitvorming in de energietransitie op regionaal en lokaal niveau.


Er zijn twee onderzoekslijnen in het project: industriële transformatie en gebouwde omgeving. Het onderzoek van de Hanzehogeschool richt zich met name op de gebouwde omgeving.

Voor de gebouwde omgeving zijn we op zoek naar goed werkende bestaande en nieuw te ontwikkelen tools en modellen die verschillende partijen kunnen helpen bij het maken van plannen en besluiten om een gebied CO2 neutraal te maken. We doen dit vanuit een gebiedsgerichte benadering. Eén van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is het betrekken van gemeenschappen en bewoners bij plannings- en besluitvormingsprocessen. Gezamenlijk zijn we in dit project op zoek naar een aanpak en methoden die in het hele traject van de energietransitie gebruikt kunnen worden: van bewustwording tot uitvoering. Hierbij kijken we niet alleen naar technische- economische aspecten van energiesystemen maar ook naar ruimtelijke en sociale factoren die een rol spelen. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van een aantal case studies op bijvoorbeeld Ameland, in een aantal dorpen in het landelijk gebied en een stadswijk in Groningen.
Short titleESTRAC
AcronymESTRAC
StatusFinished
Effective start/end date1/10/1731/12/21

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.