Energieke Restauratie

Project: Research

Project Details

Description

SIA-RAAK gefinancierd MKB onderzoeksproject gericht op het onderzoeken van de vraag: hoe historische gebouwen energiezuiniger en comfortabeler kunnen worden gemaakt zonder monumentale waarden onevenredig aan te tasten.
AcronymER
StatusFinished
Effective start/end date1/09/1131/08/13

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.