Project Details

Description

Maatschappelijke urgentie:
Een ‘Krachtig MKB’ is één van de zwaartepunten van de Noordelijke
Innovatieagenda (NIA). Daartoe behoort ook het behoud en uitbreiding van de
maakindustrie in Nederland. Een belangrijk onderdeel van de maakindustrie
wordt gevormd door zogenaamde ‘Engineer-to-order’ (ETO)-bedrijven:
veelal mkb-bedrijven die klantspecifieke producten leveren van hoge kwaliteit
met een korte levertijd en hoge leverbetrouwbaarheid. Om hun leverprestaties
te verbeteren hebben deze ETO-bedrijven hun aandacht in het verleden vooral
gericht op het verbeteren van de prestaties van de fabriek. Aan de productie
gaat echter een traject vooraf waarin klant en bedrijf overeenstemming
moeten zien te bereiken over maakbaarheid, prijs en levertijd. Uit zowel de
bedrijfspraktijk als onderzoek blijkt dat veel van de problemen die de fabricage
heeft met leverbetrouwbaarheid veroorzaakt worden door problemen in dit
voortraject. Land en Gaalman (2009) komen dan ook tot de conclusie dat het
weinig zin heeft de inrichting en planning van de fabricage verder te verbeteren
als niet eerst de problemen in het voortraject aangepakt worden.

De praktijkvraag
Bedrijven geven aan behoefte te hebben aan een methodiek waarmee ze problemen en oorzaken in het voortraject in kaart kunnen brengen en procesoplossingen en/of structuuroplossingen kunnen ontwerpen.

De onderzoeksvraag
Naar het functioneren van het voortraject is weinig onderzoek gedaan. In dit onderzoek wordt beschikbare wetenschappelijke kennis geschikt maken voor toepassing op het voortraject van ETO-bedrijven. Vervolgens wordt die kennis in empirisch onderzoek gebruikt om typische problemen, oorzaken en oplossingen te identificeren. De aldus verworven inzichten worden verwerkt in een instrument voor de ETO-bedrijven.

Bijdrage dit project
• Praktijkproduct: een methodiek waarmee ETO-bedrijven problemen en oorzaken in het voortraject in kaart kunnen brengen en procesoplossingen en/of structuuroplossingen kunnen ontwerpen.
• Kennisproducten: (wetenschappelijke) artikelen over procesverbetering in het voortraject.
• Onderwijsproduct: lesmodule ‘Procesverbetering in het voortraject’ die onderdeel wordt van de minor Slim Produceren van de opleiding Technische Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen.
Short titleEen smart start
StatusFinished
Effective start/end date1/02/2030/06/22