Project Details

Description

Dit onderzoeksvoorstel betreft een aanvraag in het kader van Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Thematische vraagstukken, indieningsronde november 2022. De call for proposals valt onder de verantwoordelijkheid van Regieorgaan SIA, welke de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Gesteund door het Centre of Expertise Groen van het Min. van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid dienen de hogescholen Aeres (Almere, Dronten), Van Hall Larenstein (Leeuwarden, Velp), HAS (Den Bosch, Venlo), Inholland (Amsterdam, Delft) en Hanzehogeschool Groningen samen met het bedrijfsleven en andere kennispartners dit plan in. Doel is minstens twee ketenonderdelen te ondersteunen met betrekking tot het benutten van eiwitten uit eendenkroos voor toepassingen in voedingsmiddelen.
StatusActive
Effective start/end date1/03/2331/05/25

Collaborative partners