Project Details

Description

De hoofddoelstelling van het DigiAgro project is het ontwikkelen van een krachtig regionaal ecosysteem van bedrijven die samen de nieuwe waardeketen voor ontwikkeling, levering en gebruik van agrobots vormen, en die in samenwerking met de regionale kennisinstellingen hun innovatieve producten en diensten kunnen (blijven) ontwikkelen.
Onder “agrobots” verstaan we autonome systemen voor gebruik in de land- en tuinbouw. Dat kunnen volledige robots zijn, maar ook autonome werktuigen die achter een tractor gebruikt worden. Gezien het zeer specialistische deep-tech karakter van deze technische ontwikkeling, is een sterke samenwerking nodig tussen bedrijven en kennisinstellingen.
Short titleDigiAgro
StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/08/26

Collaborative partners