De Krachten Gebundeld: ondersteunen van een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking

Project: Research

Project Details

Description

'De krachten gebundeld: ondersteunen van een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking' wil een gezondheidsbevorderende omgeving creëren, zodat deze cliënten kan ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

Een gezonde leefstijl is belangrijk, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Het ZonMw project 'Ondersteunen gezonde leefstijl: de krachten gebundeld!' had de intentie een gezondheidsbevorderende omgeving creëren, zodat deze cliënten kan ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

Doel
Mensen met een verstandelijke beperking leven in een gezondheidsbevorderende omgeving: de leef-, werk- en vrije tijdsruimten lokken gezond gedrag uit en ze voelen zich ondersteund in dit gedrag door de mensen om hen heen.

Aanpak
Het onderzoek bestond uit drie projecten:
- Kennis verzamelen bij mensen met een VB en hun professionele begeleiders over gezondheid, het belang van een gezonde leefstijl en de benodigde ondersteuning in de omgeving;
- Ontwikkelen van een leertraject voor de professionele begeleiders en een omgevingsscan voor de omgeving van mensen met een VB in co-creatie met hen;
- Implementeren en evalueren van het leertraject en de omgevingsscan.

Samenwerking
De krachten gebundeld!
Binnen dit onderzoek werkten veel wetenschappers met elkaar samen. Het Erasmus MC, dr. T. Hilgenkamp; Radboud UMC, dr. J. Naaldenberg; RUG Research Centre EMB, prof. dr. A. van der Putten, het Alfa-college Groningen en de Hanzehogeschool, prof. C. van der Schans en dr. A. Waninge. Dit deden zij ook samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun vertegenwoordigers, 19 zorgorganisaties en MBO, HBO en WO onderwijs.

Key findings

Producten
1. Een leertraject voor MBO- en HBO geschoolde professionele begeleiders van mensen met een matige en (zeer) ernstige verstandelijke beperking (VB). Het bestaat uit verschillende, op individuele behoeften afgestemde, leerinterventies: online leren (met praktijksimulaties) en het geleerde in de praktijk toepassen.
2. Een omgevingsscan; een hulpmiddel waarmee begeleiders kunnen beoordelen of de leef- en werkomgeving gezond gedrag van mensen met een verstandelijke beperking uitlokt.
De producten van het project De Krachten Gebundeld helpen bij het creëren van een gezonde omgeving die een gezonde leefstijl van mensen met een VB ondersteunt. Informatie over de producten en hoe deze te implementeren zijn, is te vinden op de website, www.dekrachtengebundeld.nl

Resultaten voor:
- Mensen met een verstandelijke beperking: gezonde omgeving en leefstijl;
- Zorgorganisaties en professionele begeleiders: leertraject en omgevingsscan;
- Onderwijs: aanpassen benodigde competenties curricula MBO- en HBO opleidingen;
- Wetenschap: kennis over leefstijl en percepties van mensen met VB en hun professionele begeleiders;
- Politiek: aanpassen beleid met betrekking tot inrichting zorg gericht op gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.
Short titleDe Krachten Gebundeld
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1730/06/21

Collaborative partners

  • Hanze University of Applied Sciences (lead)
  • University of Groningen
  • Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek
  • RUG Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek
  • Intellectual Disability Medicine, Department of General Practice, Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam
  • Radboud UMC

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.