De Klimaatbestendige Stad

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Sinds januari 2015 werken we met lector Jeroen Kluck van de Hogeschool van Amsterdam in een onderzoeksproject 'De klimaatbestendige stad' [1] dat tot doel heeft te onderzoeken hoe gemeenten wijken en straten klimaatbestendig kunnen inrichten. De focus van het onderzoek ligt op het duiden van de urgentie van hittestress, op het ontwerpen van standaard klimaatbestendige situaties en op een afweging van kosten en baten (o.a. voordelen van vergroening). Onderzoekers en studenten van de Hanze en hogeschool Amsterdam hebben in dat kader gemeten aan de hitte tijdens de hete zomer van 2015. Ook zijn er testen uitgevoerd naar diverse groen blauwe voorzieningen in het stedelijk gebied naar het lange termijn functioneren ervan. In Hoogeveen is in workshops in detail gekeken naar oplossingen in diverse straten, in de laatste stap worden de kosten gedetailleerd en concrete inrichting van groen blauwe voorzieningen vergeleken met traditionele inrichting op diverse criteria.
  Short titleClimate Resilient City
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/151/01/17

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.