De Infiltrerende Stad

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Het veranderende klimaat leidt tot extremere weerspatronen. Het KNMI heeft in een onderzoek geconcludeerd dat Nederland in de toekomst te maken krijgt met een stijgende zeespiegel, meer extreme neerslag, drogere zomers en meer extreme hitte.

  Al deze veranderingen hebben een grote impact op de leefomgeving en met name in het stedelijk gebied kan dit tot problemen gaan leiden. Steden zijn vaak sterk verhard en door verstedelijking neemt die verharding in en om steden steeds verder toe.

  Binnen het project de Infiltrerende Stad wordt gekeken naar hoe we deze verharding kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Hiervoor kijken we specifiek n naar waterdoorlatende bestrating. Deze vorm van verharding is in staat om (een deel van) neerslag via de weg af te voeren. Hiermee kan wateroverlast door extreme regen deels voorkomen worden en water lokaal bewaard worden voor tijden van droogte.

  Het Project Infiltrerende Stad helpt ondernemers om meer inzicht te krijgen in de werking en het onderhoud van deze soort verharding zodat de werking op de lange termijn geborgd is. Het uiteindelijke doel is de toepassing van deze vorm van verharding in de stedelijke omgeving te bevorderen.

  Short titleDIS
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/181/09/20

  Collaborative partners