Can you hear us? Virtual person-centred music making with vulnerable elderly people, and their carers and family

Project: Research

Project Details

Description

With the project Can you hear us? Stichting Mimic Music, Stichting Dignis and the research group Lifelong Learning in Music of the Hanze University Groningen want to expand, professionalise and anchor an existing collaboration of virtual person-centred music making, in order to decrease loneliness amongst elderly people living at home or semi-independently. During the first lockdown in The Netherlands in Spring 2020, the three partners together started a virtual person-centred music making practice for isolated elderly people and their carers and family. Principles of the practice build on experience with and research into new, innovative, person-centred music practices for vulnerable elderly people (see a.o. Smilde et al., 2014; Smilde et al., 2019; Dons, 2019). Person-centred music making consists of musicians playing (potentially arranged) repertoire of all kinds of genres and improvise new pieces 'in the moment' and tailor-made for the people that are present. Can you hear us? further develops this initiative.

Layman's description

In het project ‘Hoor je ons?’ werd een (virtuele) persoonsgerichte muziekpraktijk voor kwetsbare ouderen verder ontwikkeld en verankerd binnen een netwerk van formele en informele zorgpartners.
Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 zijn Stichting Mimic Muziek (een collectief van musici), Dignis (zorgaanbieder voor ouderen) en lectoraat Music in Context van de Hanzehogeschool een virtuele persoonsgerichte muziekpraktijk gestart voor geïsoleerde kwetsbare ouderen, hun naasten en verzorgers. Dit onderzoeksproject was 'Dichtbij met muziek'. Het doel was destijds om betekenisvolle muzikale ervaringen te delen via videobellen, toegesneden op de deelnemers. Daarbij werd bestaand repertoire of op maat gemaakte geïmproviseerde muziekstukken gespeeld op basis van ideeën van, of in gesprek met, de deelnemers. Deze muzikale sessies verstevigden en verdiepten het contact tussen ouderen en hun naasten en verzorgers. Eenzaamheid werd hiermee voorkomen en bestreden. Dat was hard nodig tijdens de Corona-pandemie en de daaropvolgende gedwongen isolatie. In het vervolgproject 'Hoor je ons?' wordt dit initiatief doorontwikkeld om deze betekenisvolle activiteit op een duurzame manier in te bedden in de informele en formele zorg - ongeacht de mate en vorm van isolatie. Daarmee kan het – ook in de jaren na corona- het welzijn van ouderen ondersteunen. Daarnaast dragen de sessies bij aan een verbetering van de relatie tussen cliënt en zorgprofessional en het welzijn van zorgprofessionals op het werk.
Short titleCan you hear us?
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/01/22

Keywords

  • music
  • music and wellbeing
  • COVID-19
  • lockdown
  • person-centred music
  • virtual music-making
  • dementia
  • loneliness
  • healthcare

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.