Project Details

Description


Vanuit de combinatie van maatschappelijke urgentie en onderscheidende kwaliteiten van de Noord-Nederlandse bouwsector is door de samenwerkingspartners in dit project besloten om over de provinciegrenzen heen hun krachten en netwerk te bundelen in BRAINR: een verbindende structuur voor het Noord-Nederlandse bouw-MKB gericht op bouwinnovatie door digitalisering. In dit project wordt samenwerking op het gebied van intelligente bouw bevorderd door:
- Gezamenlijke vraag gestuurde programmering/kennisontwikkelingsagenda voor het stimuleren van innovatie en toepassing van nieuwe digitale technieken door MKB-bedrijven in de bouwsector;
- Doorstroom van de ontwikkelde kennis naar het (initieel en post-initieel) onderwijs en de directe betrokkenheid vanuit het onderwijs;
- Een stevig netwerk met onderlinge afstemming en benutting van elkaars kennis, expertise en faciliteiten met een goede verbinding naar het MKB waardoor deze de digitale, circulaire economie zal omarmen;
- Een systeem van leren van en met elkaar (lessons learned) waardoor zowel het innovatievermogen van deelnemende organisaties als de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid toeneemt;
- Herkenbaar en laagdrempelig waardoor betere aansluiting wordt gevonden bij het bedrijfsleven en een grotere groep van ondernemers wordt bereikt.
Door het stimuleren van innovatie en het inzetten van nieuwe digitale technieken voor de bouw en gebouwde omgeving wordt de transitie naar een circulaire economie versneld, de concurrentiepositie van het noordelijk MKB verstevigd en de kwaliteit van werk en personeel verbeterd.
Short titleBrainR
StatusFinished
Effective start/end date18/05/2030/06/23

Collaborative partners