Blended care to improve speech and language function and communicative participation of patients with aphasia and speech apraxia

Project: Research

Project Details

Description

Deze aanvraag is onderdeel van een structureel samenwerkingsverband van het UMCG Centrum voor Revalidatie met de Hanzehogeschool, afdeling Logopedie en de RUG, afdeling Taalwetenschappen, University College of Groningen en Universitair Ziekenhuis Gent. Het project heeft ten doel het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische behandeling van spraak- en taalstoornissen na hersenletsel. Hierbij staat telkens het verbinden van theoretische inzichten uit de literatuur met klinisch opgedane inzichten voorop.

Key findings

aphasia, speech apraxia, blended care
StatusActive
Effective start/end date1/11/203/11/25