Anaerobe Fermentatie (voor kosteneffectieve productie van biopolymeren in Noord-Nederland)

Project: Research

Project Details

Description

Het doel van dit kennisontwikkelingsproject is het ontwikkelen en uitwisselen van nieuwe kennis omtrent anaerobe fermentatie als kosteneffectieve methode voor het verkrijgen van nieuwe groene bouwstenen voor gefunctionaliseerde polymeren op basis van suikers uit biomassastromen. De kennisontwikkeling en kennisuitwisseling binnen dit EFRO 2019 kennisontwikkelingsproject is ingestoken vanuit een unieke samenwerking tussen experts in de groene chemie van de meest gerenommeerde kennisinstellingen op dit gebied, waardoor het mogelijk wordt om technologie voor anaerobe fermentatie en chemische synthese van groene bouwstenen naar een hoger niveau te brengen. Door het gezamenlijk ontwikkelen en uitwisselen van nieuwe industrieel toepasbare kennis (TRL 3-4) worden mogelijkheden onderzocht voor het ontsluiten en ontwikkelen van innovatieve syntheseroutes naar nieuwe gefunctionaliseerde chemicaliën en polymeren die kunnen concurreren met fossiele polymeren in bestaande toepassingen wat betreft eigenschappen en kostprijs of over nieuwe eigenschappen beschikken die interessant zijn voor toepassing in hoogwaardige marktsegmenten.
Short titleAnaerobe Fermentatie
StatusFinished
Effective start/end date1/07/2030/06/23

Collaborative partners

  • Hanze University of Applied Sciences
  • Rijksuniversiteit Groningen (lead)
  • Sanovations
  • NHL Stenden Hogeschool
  • Senbis Polymer Innovations B.V.
  • Wageningen University & Research
  • Dynaplak
  • Royal Cosun
  • Teijin Aramid
  • Bioclear