Hanze University of Applied Sciences

Research Output 1982 2017

Filter
Chapter
2017

"... it is not heard at all, but you are the music.": listening: reading and reflecting an audience with dementia

Smilde, R. 2017 Listening and understanding music: open ears, open minds. Kramer, O. & Malmberg, I. (eds.). Innsbruck: Helbling

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

music

Aandachtspunten voor leefstijl bij mensen met SOLK

Bouma, A. J. & Pool, G. 1 Dec 2017 Handboek psychologische interventies bij chronisch somatische aandoeningen: leefstijlverandering bij gezondheidsproblemen. Pool, G. & Sanderman, R. (eds.). Van Gorcum, 33 p.

Research output: ProfessionalChapter

A place for every child: Inclusion as a community school's task

Doornenbal, J. 2017 The Dutch way in Education: Teach, learn & lead the Dutch Way. Helmond: Onderwijs maak je samen/de Brink Foundation , p. 69-82 chapter 3

Research output: ProfessionalChapter

child well-being
ranking
equity
balance
score

A place for every child: inclusion as a community's school task.

Doornenbal, J. 2017 The Dutch way in education: teach, learn & lead the Dutch way. Jan, H. & Christians, J. (eds.). Helmond: Onderwijs maak je samen/de Brink Foundation , p. 77-93

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

school
inclusion
Netherlands
child
form of cooperation

Art as encounter

Coumans, A. & Boomgaard, J. (ed.) 12 May 2017 Being public: how art creates the public. Boomgaard, J. & Brom, R. (eds.). Amsterdam: Valiz, 9 p.

Research output: ProfessionalChapter

Spectator
Jacques Rancière
Public space
Ownership
Public participation

Comfortabel binnenklimaat, gezonde werknemers

Brouwers, M., Brink, H. W. & Mobach, M. P. 2017 Inspiratie voor innovatie: 25 voorbeelden van toegepast onderzoek. Hanze University of Applied Sciences, p. 46-49

Research output: ProfessionalChapter

Cultural-bound elements of ethical sensitivity: case studies from The Netherlands, Finland, and Iran

Kuusisto, E., Gholami, K., Schutte, I., Wolfensberger, M. & Tirri, K. 2017 Handbook on comparative and international studies in education. Sharpes, D. K. (ed.). IAP, p. 91-115 (International perspectives on Comparative and International Studies in Education)

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

case study
Kurdistan
moral education
Finland
Netherlands

De rol van ouders als onderdeel van de dynamische leeromgeving

Kassenberg, A. 2017 Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool: een dynamische visie op leren en onderwijzen. Veenker, H., Steenbeek, H., van Dijk, M. & van Geert, P. (eds.). Bussum: Coutinho, p. 147-149

Research output: ProfessionalChapter

Implementing activity-based working in the Netherlands: GasTerra

Hoendervanger, J. G. 2017 Corporate real estate asset management: strategy and implementation. Haynes, B. P., Nunnington, N. & Eccles, T. (eds.). Routledge

Research output: ProfessionalChapter

Klinisch redeneren

Hobbelen, H. 22 May 2017 Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie. Cambier, D., Hobbelen, J. S. M. & de Vries, N. M. (eds.). 2017 ed. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Research output: ProfessionalChapter

Ontwikkelingsachterstanden en probleemgedrag

Steenbeek, H. 2017 Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang. Fukkink, R. (ed.). Bohn Stafleu van Loghum, p. 70-74

Research output: ProfessionalChapter

Op onderzoek bij het shantykoor: een etnografische blik op amateurkunst

Bisschop Boele, E. 2017 Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016: thema's en trends in praktijk en beleid 2016. Utrecht: LKCA, p. 16-22

Research output: ProfessionalChapter

informal group
research results
research project
quality

Spotlight op de dirigent: roltransitie in een veranderende blaasmuzieksector

Hendriks, L. Jan 2017 Zicht op actieve cultuurparticipatie: thema's en trends in praktijk en beleid 2016. IJdens, T., Jan Jaap, K., Arno, N. & Stefanie, W. (eds.). Utrecht: Landelijk kenninstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Fonds voor Cultuurparticipatie, p. 106-117

Research output: ProfessionalChapter

Verschillende ouders, gelijke kansen voor kinderen?

Kassenberg, A. 2017 Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Hoogeveen, K., Jepma, I. J. & Studulski, F. (eds.). Utrecht: Sardes, p. 79-100

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

2016

A health agenda in terms of a learning context

Smilde, R. 2016 Lifelong Learning in Music in Groningen: a Liber Amicorum for Peter Mak. Groningen: Hanzehogeschool Groningen, 22 p.

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Health
Musicians
Biographical research
Performance anxiety

Asian human resource management and intercultural competence

van der Poel, M. H. Jan 2016 Multinational Management. Segers, R. (ed.). Springer, p. 301-310 9 p.

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Intercultural competence
Human resource management

Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2016: alle gemeenten beleggen vastgoedmanagementtaken en het aantal verkopen is verdubbeld

Veuger, J. & Tjeerdsma, A. Oct 2016 Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed . p. 287-310 24 p.

Research output: ProfessionalChapter

Biographien und Mentalitäten: ein neuer Ansatz international vergleichender Forschung

Alheit, P. 2016 Lifelong learning in music in Groningen: a liber amicorum for Peter Mak . Groningen: Hanzehogeschool Groningen, p. 6-28

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Branding trends in Asian markets

Bakker, D. Jan 2016 Multinational management. Segers, R. (ed.). Springer International Publishing Switzerland, p. 311-328

Research output: ScientificChapter

Branding
South Korea
South India
Industry

De maatschappelijke impact van acht dorpsonderzoeken: Meer aandacht voor het organiserend vermogen van bewoners

Rozema, J. Oct 2016 Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijke vastgoed. Veuger, J. (ed.). Groningen: Hanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte, p. 375-387 13 p.

Research output: ProfessionalChapter

Een instrument (leren) bespelen? Hoe oud je ook bent: oefenen moet je toch!

Hendriks, L. 2016 Lifelong Learning in Music in Groningen: a Liber Amicorum for Peter Mak . Groningen: Hanzehogeschool Groningen, p. 105-127

Research output: ScientificChapter

End User Research in PowerMatching City II

Wiekens, C. 16 Feb 2016 Smart Grids from a Global Perspective: Bridging Old and New Energy Systems. Beaulieu, A., de Wilde, J. & Scherpen, J. M. A. (eds.). Springer International Publishing Switzerland, p. 269-283 (Power Systems)

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Costs
Feedback
Smart meters
Manual control
Sustainable development

Ethical stewardship: designing serious games seriously

Sandovar, A., Braad, E., Söbke, H. & Streicher, A. Sep 2016 Entertainment computing and serious games. Dörner, R., Göbel, S., Kickmeier-Rust, M., Masuch, M. & Zweig, K. (eds.). Springer, p. 42-62 (Lecture notes in computer science; vol. 9970)

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

playing
area
privacy
moral philosophy

Exemplarisch handelingsonderzoek: methodologisch durven denken?

Boog, B. 2016 Lifelong Learning in Music in Groningen: a Liber Amicorum for Peter Mak. Groningen: Hanzehogeschool Groningen, 11 p.

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Games for learning

Slussareff, M., Braad, E., Wilkinson, P. & Strååt, B. Sep 2016 Entertainment computing and serious games  . Dörner, R., Göbel, S., Kickmeier-Rust, M., Masuch, M. & Zweig, K. (eds.). Springer, p. 189-211 (Lecture notes in computer science; vol. 9970)

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

playing
learning
learning theory
inventory
scientist

Groningse leefbaarheid en woningmarkt zwaar onder druk: het woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen

Veuger, J., Hanssen, H. & Top, S. Oct 2016 Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 : onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed . p. 447-450 4 p.

Research output: ProfessionalChapter

teacher
education
program
bachelor
didactics

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de t-shaped professional

Korevaar, L., Kroes, J. & Kuik, S. 2016 Handboek werken in de wijk. Wilken, J. P. & van Bergen, A-M. (eds.). SWP, p. 89-99

Research output: ProfessionalChapter

Interdisciplinariteit en het muziekonderwijs: nieuwe benaderingen, nieuwe mogelijkheden

Verkuil, M. 2016 Lifelong Learning in Music in Groningen: a Liber Amicorum for Peter Mak . Groningen: Hanzehogeschool Groningen, p. 157-167

Research output: ScientificChapter

Jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning in de wijk: 'it takes a neighbourhood to raise a child'

Doornenbal, J. Jun 2016 Handboek werken in de wijk. Wilken, J. P. & van Bergen, A-M. (eds.). Amsterdam: SWP, p. 135-145

Research output: ProfessionalChapter

Lifelong Learning and Healthy Ageing: The Significance of Music as an Agent of Change

Smilde, R. & Bisschop Boele, E. 2016 Forschungsfeld Kulturgeragogik: Research in Cultural Gerontology. München: Kopaed Verlag, p. 205-220 (Kulturelle Bildung; vol. 52)

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Elderly people
Musicians
Musical practices
Research groups
The Netherlands

Maatschappelijk vastgoed en de omgevingswet: knelpunten worden verminderd door nieuwe wet

van den Beemt, A., Veuger, J. & Bosch, G. Oct 2016 Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed . p. 425-432 8 p.

Research output: ProfessionalChapter

Ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen en bijbehorende medezeggenschap van werkenden: enkele denklijnen

Beukema, L. Nov 2016 De toekomst van (mede)zeggenschap en corporate governance. Eshuis, W. (ed.). Amsterdam: De Burcht, Vol. 13, p. 53-58

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Over het belang van een inclusief muzikaal wereldbeeld

Bisschop Boele, E. 2016 Muziekpedagogiek in beweging: verdieping of verbreding?. p. 69-81

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Positionering vastgoedmanagement gemeenten: stap voor stap professioneler

Veuger, J., van den Beemt, A., Broer, P. & Looise, L. Oct 2016 Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed . p. 311-320

Research output: ProfessionalChapter

Processes and models for serious game design and development

Braad, E., Žavcer, G. & Sandovar, A. Oct 2016 Entertainment computing and serious games. Dörner, R., Göbel, S., Kickmeier-Rust, M., Masuch, M. & Zweig, K. (eds.). Springer, p. 92-118 (Lecture notes in computer science; vol. 9970)

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Rehabilitatie in de wijk: ondersteuning bij participatiedoelen

Zijlstra, A. & Korevaar, L. 2016 Handboek werken in de wijk. Wilken, J. P. & van Bergen, A-M. (eds.). SWP, p. 241-257

Research output: ProfessionalChapter

Rekenkameronderzoeken gemeentelijk vastgoedbeleid: Geen overbodige luxe voor grip op vastgoedbeleid door gemeenteraad

Veuger, J. & de Klerk, E. Oct 2016 Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed . p. 321-334 14 p.

Research output: ProfessionalChapter

Singing like a sailor: some theoretical and methodological remarks on studying a dutch shanty choir

Bisschop Boele, E. 2016 Lifelong learning in music in Groningen: a Liber Amicorum for Peter Mak. Groningen: Hanzehogeschool Groningen, p. 29-43

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Sailors

The intercultural competence learning lab: a training initiative for intercultural competences development of faculty as a precondition for intercultural competences development of students

van der Poel, M. H. 2016 Global and local internationalization. Jones, E., Coelen, R., Beelen, J. & de Wit, H. (eds.). Rotterdam: Sense Publishers, p. 97-104 (Transgressions: Cultural Studies and Education)

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

intercultural skills
learning
internationalization
graduate
teaching staff

‘Looking at’ educational interventions: surplus value of a complex dynamic systems approach to study the effectiveness of a science and technology educational intervention

van Vondel, S., Steenbeek, H. & van Geert, P. 2016 Complex dynamical systems in education: concepts, methods and applications. Koopmans, M. & Stamovlasis, D. (eds.). Springer, p. 203-232

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

pupil
intervention
system
2015

Applications and their Piloting

Alberts, G. (ed.), Willems, R. (ed.) & Peeger, S. Jan 2015 Best Practice Guide on User Empowerment Workshops for ICT. Wilhelmshaven: Jade University of Applied Sciences, p. 37-78

Research output: ProfessionalChapter

Accessibility
Communication technologies
Connectivity
Economic growth
Economics

A review and evaluation of business model ontologies: a viability perspective

D'Souza, A., van Beest, N., Huitema, G. B., Wortmann, J. C. & Velthuijsen, H. 2015 Enterprise information systems. Cordeiro, J., Hammoudi, S., Maciaszek, L., Camp, O. & Felipe, J. (eds.). Springer, p. 453-471 (Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP); vol. 227)

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Ontology
Evaluation

Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2015: Meer beleid, beperkte maatregelen tegen risico’s

van den Beemt, A. & Veuger, J. 2015 Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015: Public real estate international . Koninklijke van Gorcum, p. 13-31 18 p.

Research output: ProfessionalChapter

Beroepsonderwijs tussen macrodoelmatigheid en innovatie: drie agendapunten

van Lieshout, H. Jan 2015 De kracht van kennis: van trilemma naar trojka. januari 2015 ed. Hobéon, Vol. 19, p. 40-45

Research output: ProfessionalChapter

Een nieuw hart voor Opwierde

Schram, S. 2015 Kansen in krimp: op zoek naar nieuwe energie. Groningen: Hanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte, p. 12-13

Research output: ProfessionalChapter

Een ontwikkel- en leergemeenschap voor kinderen

Doornenbal, J. & Duin, A. 2015 Kindcentra 2020, een realistisch perspectief. van Rozendaal, G. (ed.). s.n., p. 31-47

Research output: Scientific - peer-reviewChapter

Een stap naar voren: preventief en omgevingsgericht werken vanuit het CJG

Doornenbal, J. & Kassenberg, A. 2015 Transities: tussen hoop en vrees. van de Luitgaarden, G. (ed.). De Wijk in!, p. 43-60

Research output: ProfessionalChapter

En dan naar school...

Doornenbal, J. 2015 Van baby tot kleuter: de veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. Loonstra, J. H., Mentink, M. & Rem, C. (eds.). Garant, p. 223-235

Research output: ProfessionalChapter

Familiezorg en verpleegkundige zorg voor familie van patiënten met hartfalen

Luttik, M. L. 2015 Zorg rondom hartfalen. Jaarsma, T. & van der Wal, M. (eds.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 203-212 11

Research output: ProfessionalChapter