Onderliggende data Go!Noord

Dataset

Description

GO!Noord had tot doel om de leefomgeving in Noord-Nederland te verbeteren in een proces van iteratieve co-creatie. In het project werd gebruikt gemaakt van de bestaande GO methode. Deze ‘rapid assessment’ methode bestaat uit een aantal stappen die iteratief worden doorlopen en verschillende gegevensbronnen (ondermeer CBS data) combineren met beleid en wensen van bewoners. Op basis van de methoden worden uiteindelijk aanbevelingen gegeven aan bijvoorbeeld een gemeente. In onderhavig bestand zijn de (vanwege privacy) bewerkte gegevens van een aantal bewonersbijeenkomsten en vragenlijsten te vinden. Deze gegevens bieden een inzicht in de gebruikte methode en kunnen mogelijkerwijs gebruikt worden voor vergelijkbaar participatief onderzoek.
Date made available1 Mar 2023
PublisherHanze University of Applied Sciences
Date of data production1 Sep 2018 - 30 Nov 2022
Geographical coverageProvince of Groningen

Keywords

  • liveability
  • rural regions
  • rural development
  • data-driven approach
  • iterative method
  • rapid-assessment
  • co-creation
  • social innovation
  • built environment

Cite this