Veranderende rollen in de gebouwde omgeving door de energietransitie

  • Marten van der Laan
  • Kathelijne Bouw
  • Peter Vugt, van
  • Harmke Bekkema
  • Daniël Duivensteijn
  • Frank Bruijn, de
  • Leonie Steen, van der
  • Damaris Matthijsen
  • Serena Scholte

Press/Media: Expert Comment

Description

Voor de totstandkoming van dit kennisdossier
is gesproken met ons en een aantal andere experts.

In dit kennisdossier wordt een verkenning gedaan naar welke rollen al veranderen door het verduurzamen van de gebouwde omgeving, en worden potentiële nieuwe rollen beschreven.
Het initiële doel van deze verkenning was om ons eigen innovatieprogramma te versterken en daarmee de juiste innovaties te stimuleren door middel van de topsector regelingen en andere activiteiten. We delen onze bevindingen met anderen om de samenhang van verschillende ontwikkelingen in de energietransitie inzichtelijk te maken, zodat verschillende partijen hierop in kunnen spelen.

Period1 Aug 2022

Media contributions

1

Media contributions