Description

Beata Kviatek (IBS) onderzocht in studiejaar 2019-2020 de succesfactoren van het "Hanze International Business Office" (HIBO), dat momenteel door IBS wordt ingericht. Ze analyseert tot in detail de doelstellingen van het HIBO zelf, alsook de afspraken en ambities van IBS die daar onder liggen. Ze toetst bovendien het ontwerp van HIBO aan de uitspraken over aard en waarde van IWP's , zoals geformuleerd in het Charter, in het werk van Petra Cremers, en in diverse HG- beleidsstukken. Zij concludeert dat er nog gezocht moeten worden naar de precieze balans tussen "The top-down defined institutional guidelines on goals, tasks, and functioning of living labs" (geformuleerd op HG- niveau) en "The bottom-up drafted expectations regarding goals and tasks of a living lab based on locally identified real and felt social and organisational needs and their local interpretation" (de onderlegger van het HIBO). In haar vervolgonderzoek (gestart in september 2020) zal Beata inzommen op .a. de operationalisering van de succesfactoren en op de formulering van "performance criteria".

Period28 Sept 2020

Media coverage

1

Media coverage

Keywords

  • higher education
  • innovation