Logeion: Een warm gevoel voor duurzaamheid

Press/Media: Research

Description

Wim Elving is lector Sustainable Communication aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hij onderzoekt onder andere welke communicatie-interventies werken om burgers te betrekken bij de energietransitie. In zijn gesproken column – die hier te lezen is – laat hij zien hoe het urgentiebesef bij burgers vergroot kan worden door hen iets wat voor hen abstract is, te laten ervaren. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van een energiestekker het energieverbruik van apparaten met elkaar te vergelijken, of via gamification zoals een escaperoom.

De klimaatcrisis maakt het noodzakelijk dat mensen zich duurzamer gaan gedragen. Wat kunnen communicatieprofessionals daaraan bijdragen? Die vraag stond centraal in het eerste CSC-webinar in 2022, waarvoor zich maar liefst 199 mensen hebben aangemeld. Eén van de lessen die in dit webinar geleerd zijn, is dat communicatieprofessionals kunnen bijdragen door mensen het klimaatprobleem te laten ervaren. Ook belangrijk is te stimuleren dat duurzaam gedrag onderdeel wordt van de eigen identiteit én concrete, tastbare oplossingen te laten zien.

 
Period17 Feb 2022

Media coverage

1

Media coverage

Keywords

  • energy transition
  • sustainable energy
  • climate crisis
  • sustainable behavior
  • communication
  • climate change
  • awareness
  • green hydrogen