Find Press / Media

Groningen Active Living Model moves more than 50,000 older adults

Johan de Jong

1/10/10

1 media contribution

Press / Media: Expert Comment

‘Privatiseren is duidelijk op zijn retour’

Hans Slender

1/01/12

1 media contribution

Press / Media: Expert Comment

Groningse proeftuin combinatiefuncties : bij ons wordt er een andere invulling aan gegeven

Hiske Wiggers

1/01/10

1 media contribution

Press / Media: Public Engagement Activities

TV item beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte

Johan de Jong

14/08/16

1 media contribution

Press / Media: Expert Comment

Europees project stoomt sportdocenten klaar voor de toekomst

Johan de Jong

13/04/17

1 media contribution

Press / Media: Public Engagement Activities

Speur de energieslurper

Carina Wiekens

6/02/17

1 media contribution

Press / Media: Expert Comment

Duurzame investeringsmodellen niet goed doorgerekend

Marcel van der Werf

13/02/17

1 media contribution

Press / Media: Other

Muziekonderwijs verbetert gehoor van dragers van een cochleair implantaat

Robert Harris

24/11/16

1 item of media coverage

Press / Media: Expert Comment

Arbeidsorganisatie en arbeidsproductiviteit

Jac Christis

28/11/14

1 item of media coverage

Press / Media: Public Engagement Activities

Bedreigde onderzoekers: geen draagvlak voor biovergisters

Carina Wiekens

9/07/15

1 item of media coverage

Press / Media: Expert Comment

Onderzoek naar hardrijden in dorpen gemeente Loppersum

Carina Wiekens

26/04/17

1 media contribution

Press / Media: Public Engagement Activities

Energietransitie: samenwerking in heel Noord-Nederland

Carina Wiekens

2/03/16

1 item of media coverage

Press / Media: Public Engagement Activities

Handel in zorgvastgoed verdrievoudigd

Jan Veuger

12/10/16

1 item of media coverage

Press / Media: Expert Comment

Minister Stef Blok receives book ‘Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016’.

Jan Veuger

6/02/17

1 item of media coverage

Press / Media: Expert Comment

Het goede, schone en juiste

Margreet F. Boersma-de Jong

12/10/13

1 media contribution

Press / Media: Public Engagement Activities

Interview Jan Veuger over "Materieel Immaterieel"

Jan Veuger

20/03/17

1 item of media coverage

Press / Media: Research

Helft gemeenten heeft geen vastgoedvisie

Jan Veuger

4/10/17

1 item of media coverage

Press / Media: Expert Comment

EnTranCe - The Movie

Wim van Gemert

15/10/15

1 media contribution

Press / Media: Other

Muziek zet spraak in beweging

Robert Harris

15/08/17

1 media contribution

Press / Media: Public Engagement Activities

Maatschappelijk vastgoed bestaat niet!

Jan Veuger

1/03/16

1 item of media coverage

Press / Media: Expert Comment

Sturen op duurzaamheid

Margreet F. Boersma-de Jong

1/12/15

1 item of media coverage

Press / Media: Research

Proeftuinen PACT verbeteren inclusie

Jeannette Doornenbal

26/05/17

1 media contribution

Press / Media: Expert Comment

Belang van het kind voorop

Jeannette Doornenbal

9/09/17

1 media contribution

Press / Media: Expert Comment

Integrale Kindcentra in opmars

Jeannette Doornenbal

1/10/13

1 media contribution

Press / Media: Expert Comment

Peter Alheit: Musik und Demenz

Rineke Smilde

19/10/15

1 item of media coverage

Press / Media: Research