Vluchten hoeft niet meer?

 • Ton van der Maarel (Speaker)

  Activity: Talk or presentationOral presentation

  Description

  In 1993 zorgde hoogwater op verschillende plaatsen langs de grote rivieren voor wateroverlast. In 1995 volgde weer een hoogwatergolf. Omdat getwijfeld werd aan de stabiliteit van de dijken, werden in januari 1995 in één week tijd circa 250.000 mensen geëvacueerd. De bijna-overstroming in 1995 was de aanleiding voor een omvangrijk programma van maatregelen onder de noemer 'Ruimte voor de Rivier'. In 2015 moeten deze maatregelen gerealiseerd zijn. Het project Oevergeulvergraving Boven-Rijn is een van deze maatregelen; gelegen direct bovenstrooms van het punt waar het Pannerdensch Kanaal zich afsplitst van de Waal. De hoofdkraan van de waterafvoer in Nederland. Rijkswaterstaat moet de komende weken een besluit nemen over het voorkeursalternatief. In deze lunchlezing wordt u meegenomen in het ontwerpproces. En vervolgens aan u de keuze!
  Period21 Apr 2011
  Event titleLunchlezing NoorderRuimte: Vluchten hoeft niet meer?
  Event typeOther
  LocationGroningen, NetherlandsShow on map

  Keywords

  • water management