Symposium Kwetsbare Ouderen 2014

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Workshop paratonie. Met de toenemende vergrijzing in ons land zal er ook een toename plaatsvinden van het aantal ouderen met dementie. Dementie, met als voornaamste oorzaak de ziekte van Alzheimer, wordt in het algemeen vooral gezien als een ziekte waarbij cognitieve problemen optreden. Dat er ook al in een vroeg stadium motorische stoornissen optreden is veel minder bekend. Bewegingen worden minder soepel, trager en onnauwkeurig. Dit heeft ook gevolgen voor ADL vaardigheden en voor het bieden van hulp door verpleging bij de ADL. Evenals de cognitie gaat de motoriek bij dementie geleidelijk aan verder achteruit. De spierspanning wordt hoger. Deze hoge spierspanning wordt paratonie genoemd. In het laatste stadium van dementie is de spierspanning zo hoog dat het bewegen bijna onmogelijk is geworden. In dit stadium is de patiënt niet meer mobiel en moet bij het wassen en aankleden volledig worden geholpen. Elke beweging is echter voor de patiënt onaangenaam en zwaar waardoor het ook voor de verpleging erg moeilijk wordt deze handelingen adequaat uit te voeren. Het is van belang om als verpleegkundige kennis te hebben van motorische stoornissen bij dementie en hoe je daar op in moet spelen.
Period7 Feb 2014
Event typeConference
LocationGroningen, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational