Symposium kindgericht bewegingsonderwijs en jeugdsport

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

Description

Lectorale rede Remo Mombarg: bewegingsonderwijs en jeugdsport - sportieve opvoeding als noodzaak Het lectoraat Bewegingsonderwijs en motorisch leren is onderdeel van het Lectoraat sportwetenschap en bevindt zich in de school voor Sportstudies. Binnen het lectoraat Bewegingsonderwijs en jeugdsport ligt de focus op kinderen in sportsituaties. Het lectoraat wil kennis ontwikkelen over effectieve aanpakken om kinderen op een plezierige, gezonde en duurzame wijze te laten sporten. Hierbij ligt de focus op de interactie tussen leerkracht en individuele kind, maar wordt bij het onderzoek ook gekeken naar het sportgedrag buiten de schoolsituatie. De mogelijkheden en wensen van ieder kind vormen hierbij het vertrekpunt. Centrale vragen zijn: hoe kunnen alle kinderen voorbereid worden op een meervoudige deelname aan de huidige en toekomstige bewegingscultuur? Wat betekent het bewegen voor ieder kind en hoe kan je als leerkracht daar handig op inspelen? Hoe kan een kind leren om zelf regie te hebben over het eigen leerproces, zodat er een positieve en effectieve bewegingservaring ontstaat? Op welke wijze kan de beweegtaak, het leerkracht gedrag en de beweegomgeving aangepast worden aan de individuele behoeften van het kind? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen maken we gebruik van kenniswerkplaatsen, waarbij student, docent, onderzoeker en werkveld met elkaar aan werken aan het oplossen van praktijkproblemen. Dit garandeert niet alleen een gedragen oplossing voor de beroepspraktijk, maar maakt het voor de student ook mogelijk om in zijn toekomstige beroep voortdurend te vernieuwen en te verbeteren. Dit alles ten gunste van een sportieve opvoeding voor alle kinderen. Bewegingsonderwijs en jeugdsport zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen. Dankzij sport word je fitter, slimmer, socialer, trotser en vrolijker. Bovendien zorgen de positieve ervaring en de geleerde vaardigheden er voor dat je je hele leven lang kan en wil blijven sporten. De vraag is echter of dit voor alle kinderen ook bereikt wordt. Wat vinden kinderen eigenlijk van hun sport en mag een kind ook zin geven aan een eigen sportloopbaan? In dit mini-symposium staat de beleving van sport door de ogen van kinderen centraal. Diverse onderzoekers zullen een toelichting geven bij mooie, ontroerende en indrukwekkende beelden van kinderen in relatie tot bewegingsonderwijs en sport.
Period14 Nov 2014
Event typeConference
LocationGroningen, NetherlandsShow on map