Supporting Health by Technology VII 2016

  • Aniek Lentferink (Speaker)
  • Liseth Tjin-Kam-Jet-Siemons (Speaker)
  • Egge van der Poel (Speaker)

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

De presentatie is verzorgd tijdens de workshop "Wearables en Datamining" gedurende het congres Supporting Health by Technology VII, Euroborg, Groningen op 27 mei 2016. De inzet van sensor technologie (zogeheten “wearable technology”) binnen gezondheidsinterventies kan gedrag van mensen op verschillende manieren stimuleren. Zo kan wearable technology gezondheidsgedrag op een inzichtelijke manier objectief weergeven door bijvoorbeeld in een grafiekje het activiteitenpatroon, voedingspatroon of slaapritme van de gebruiker weer te geven. De verzamelde data kan vervolgens tot computergestuurde, gebruikersspecifieke feedback leiden, 24/7, zoals bijvoorbeeld het advies om af en toe op te staan en een stukje te gaan lopen wanneer iemand al lang stil zit. Datamining kan de persoonlijke relevantie van feedback nog verder vergroten door data uit verschillende bronnen aan elkaar te koppelen en gebruikers vervolgens meer inzicht te geven in bepaalde patronen van hun gedrag. Echter, wearable technology kent ook veel weerstand door problemen omtrent issues zoals privacy en veiligheid. Wanneer deze issues niet serieus worden genomen, kan dat het vertrouwen van het publiek in wearable technologies ernstig schaden. Het doel van de workshop was het bediscussiëren van de mogelijkheden en grenzen van het inzetten van wearables en datamining. De presentatie bestaat uit twee delen: 1) Datamining voor just-in-time tailored feedback, 2) Dataeigenaarschap.
Period27 May 2016
Event typeConference
Conference number7th
LocationGroningen, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational