Sport en bewegingsstimulering voor gezonde ouderen

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Dat regelmatige lichamelijke activiteit positieve effecten heeft op de fitheid en gezondheid van ouderen en dat ouderen tot op hoge leeftijd trainbaar zijn is niet nieuw. Een grote uitdaging is om vooral de groep ouderen die lichamelijk inactief is en het meeste baat kan hebben bij lichamelijk activiteit te rekruteren. En wanneer deze lichamelijke inactieve ouderen succesvol gerekruteerd zijn hoe deze groep gestimuleerd en gemotiveerd kan worden te starten met lichamelijke activiteit en dit te blijven doen op de lange termijn. Om dit laatste doel te realiseren en lichamelijke activiteit een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks leven van ouderen te maken, is een structurele verandering van gedrag nodig. Tijdens de huidige presentatie zullen twee type sport- en bewegingsstimuleringsinterventies voor gezonde ouderen, die gebaseerd zijn op gedragsverandering theorieën, worden behandeld. Van een groepsprogramma en een thuisprogramma wordt de opzet, effecten en succes- en faalfactoren gepresenteerd en besproken. Tot slot worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport- en bewegingsstimulering voor ouderen kort aangestipt.
Period2014
Event typeConference