Rol van de leerkracht in exploratie- en redeneerproces van kinderen

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Het doel van deze presentatie is inzicht te geven in hoe leerkrachten en andere begeleiders tijdens wetenschap- en techniekeducatie kinderen meer kunnen stimuleren in complexe denkprocessen. Onderzocht wordt wat er verandert in de interactie in een klas als leerkrachten kennis hebben van TalentenKracht-principes, de empirische cyclus en scaffolding. Geconcludeerd kan worden dat coaching een goed hulpmiddel is om de interactievaardigheden van leerkrachten en begeleiders te vergroten. Dit is van belang omdat goede interactievaardigheden tot een hoger niveau van redeneren leiden. Bovendien geven procesobservaties vanuit een dynamisch perspectief inzicht in de kwaliteit van de interactie en in hoe interactiepatronen verlopen.
Period2013
Event typeOther
LocationNetherlandsShow on map