Recovery rules

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Een trainer/coach streeft in het trainingsproces met een atleet of een team naar een optimaal evenwicht tussen belasting en belastbaarheid op zowel fysiek als psychosociaal gebied. Wanneer belasting en belastbaarheid tijdens het trainingsproces in de juiste verhouding staan, zal dit leiden tot adaptatie met een prestatieverbetering tot gevolg. Als daarentegen de belasting (langdurig) hoger is dan de belastbaarheid kan dit leiden tot maladaptatie (blessures, ziektes en overtraindheid). Herstel speelt in dit evenwicht een cruciale rol. Meer kennis over het belang en de werking van herstel geeft mogelijkheden om prestaties te verbeteren en gezondheidsproblemen te voorkomen
Period2014
Event typeOther