Physical performance measures

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan dementie, verschillende vormen van dementie en de verschillende stadia in de ziekte. Vervolgens wordt ingezoomd op bewegingsstoornissen bij de verschillende vormen van dementie waarbij paratonie een onderdeel is. Er is aandacht voor meetinstrumenten om de motoriek in kaart te brengen en interventies te evalueren en tot slot is er aandacht voor de preventieve kracht van bewegen en fysieke activiteit op cognitie.
Period2014
Event typeWorkshop
LocationNetherlandsShow on map