Onderwijs Research Dagen (ORD) 2015

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Competenties van leerkrachten in samenwerken met ouders. Waarom vinden veel leerkrachten het lastig en draaien anderen hun hand er niet voor om? Waarom zijn sommige ouders dik tevreden over het contact met de leerkracht van hun kind en ervaren anderen frustraties? Om leerkrachten te ondersteunen in hun handelingsverlegenheid is er een ruim aanbod aan cursussen, trainingen en handboeken. Geadviseerd wordt om te werken aan een breed scala aan sociale en communicatieve vaardigheden. Vaak zijn deze vaardigheden heel algemeen geformuleerd en ontbreekt het in veel gevallen aan een onderbouwing van deze vaardigheden. Om (beginnende) leerkrachten adequaat voor te bereiden op de samenwerking met ouders is het noodzakelijk te weten welke specifieke competenties een leerkracht nodig heeft. De vraag in dit artikel is dan ook: Welke specifieke competenties zijn blijkens de onderzoeksliteratuur voor leerkrachten van belang in het samenwerken met ouders? Deze literatuurstudie maakt duidelijk dat er weinig zicht is op de specifieke competenties die een leerkracht nodig heeft om met ouders samen te kunnen werken. Er wordt vooral gesproken over sociale en communicatieve competenties in algemene zin en het aanbod (trainingen, cursussen en handboeken) om leerkrachten te helpen in de interactie met ouders is breed en ongericht. Onze literatuurstudie levert vier specifieke leerkrachtcompetenties op die van belang zijn in de samenwerking met ouders: 1) een uitnodigende houding , 2) omgaan met diversiteit, 3) ouders zien als waardevolle partners, 4) gericht op empowerment.
PeriodJun 2015
Event typeConference
LocationLeiden, NetherlandsShow on map