NVLF jaarcongres 2014

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Signaleren van problemen in de spraak-, taalontwikkeling. In de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs worden verschillende instrumenten ingezet voor de signalering van problemen in de spraak- en taalontwikkeling. Geen van deze instrumenten hebben bewezen voldoende psychometrische eigenschappen. Het doel is om een valide uniform signaleringsinstrument te ontwikkelen voor de opsporing van spraak-, taalproblemen bij kinderen van 1 tot 6 jaar voor zowel de Jeugdgezondheidszorg als voor het basisonderwijs. Voor de constructie van het signaleringsinstrument is (1) een Delphistudie uitgevoerd naar het construct ‘spraak-, taalontwikkeling’ en de alarmsignalen van een niet goed verlopende ontwikkeling; (2) is de lijst met alarmsignalen aangevuld met items uit bestaande instrumenten en is de face validity van deze items bepaald, en (3) zijn de ervaringen en wensen van ouders en professionals ten aanzien van signalering in kaart gebracht door middel van semigestructureerde interviews. In de normeringsfase wordt de geconstrueerde lijst afgenomen bij een gestratificeerde steekproef van in totaal 2000 ouders van kinderen van 1 tot 6 jaar in Nederland. De uiteindelijke vragenlijst bevat 75 items die vallen binnen het construct ‘spraak-, taalontwikkeling’, welke is beschreven als de linguïstische domeinen en interactie. Uit de semigestructureerde interviews kwam naar voren dat ouders onder andere begrijpelijke vragen verwachten met voorbeelden. Daarnaast hebben ouders en professionals graag tijd om door te kunnen vragen. De normering is gestart in Noord Nederland, de eerste resultaten worden tijdens het congres gepresenteerd. Ons instrument kan in de toekomst bijdragen aan de gezamenlijke taak van zorg en onderwijs in het signaleren van problemen in de spraak- en taalontwikkeling.
Period31 Oct 2014
Event typeConference
LocationNetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational