International Conference 'Building the Future of Health'

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

Description

Presentatie op het symposium Krimp en welzijn deel 1 Hoe borgen we zorg, zowel de cure als de care, in krimpgebieden? Hoe houden we het voorzieningenniveau op peil? Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen brengt de opgave in beeld en schetst mogelijke (ruimtelijke) oplossingsrichtingen. Met aandacht voor verschillende ruimtelijke schaalniveaus en de (eind)gebruikers, biedt het symposium inzicht in lopend onderzoek naar de gebouwde omgeving, zorgvoorzieningen, dienstverlening en bewonersinitiatieven.
Period1 Jun 2016
Event typeConference
LocationGroningen, NetherlandsShow on map

Keywords

  • shrinking areas
  • health care