Bewegingsstoornissen bij dementie

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Bewegingsstoornissen bij dementie Bij dementie staat veelal het cognitieve verval centraal en is er nog te beperkt aandacht voor de motoriek. Bij elke vorm van dementie ontstaan er ook motorische problemen. Elke vorm van dementie heeft kenmerkende veranderingen ook op motorisch gebied. Het is voor de fysiotherapeut van belang om hier meer inzicht in te verwerven. Het is goed om te realiseren dat demotorische veranderingen vaak al ver voor de cognitieve veranderingen zichtbaar zijn. Hier ligt mogelijk een rol weggelgd voor de fysiotherapeut in de toekomst.
PeriodApr 2016
Event typeCourse