Find Research Activities

Search concepts
Selected filters

5e HRM Praktijkonderzoek congres "10 jaar HRM praktijkonderzoek: state of the art en vooruitblik"

Leni Beukema (Organiser), Maarten van Riemsdijk (Organiser), Marian Thunissen (Organiser)
8 Nov 2018

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

Secretary General EASM (2010-2018)

Gerco van Dalfsen (Contributor)
5 Sep 20105 Sep 2018

Activity: Other

​ENPHE Conference 2019 in Groningen

Hans Hobbelen (Speaker), Susan Hunter (Speaker)
11 Oct 2019

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

"Online Learning" within NAIP Strategic Partnership: training musicians without borders

Krista Pyykönen (Speaker)
22 Feb 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Krimpcafé 'Demografische uitdagingen'

Elly van der Klauw (Organiser)
25 Jan 2018

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

Cluster development in the Northern Netherlands in European perspective

Anu Manickam (Speaker)
17 Oct 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Storytelling: dat werkt! De kracht van verhalen over opvoedingsondersteuning

Jacoline van der Slot (Speaker), Jolanda Tuinstra (Speaker)
7 Jun 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Fysieke fitheid en bewegen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperkingen

Aly Waninge (Speaker)
Jun 2013

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Bevolkingsontwikkeling Noord-Nederland

E.A.M. Bulder (Speaker)
22 Nov 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bureau Social Return Groningen ontzorgt

Louis Polstra (Speaker)
2015

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

De klimaatkubus en de klimaatprepper

Rob van Haren (Speaker)
12 Feb 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Kleuters (v)aardig talentkrachtig bewegingsonderwijs

Remo Mombarg (Speaker)
4 Jul 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Physical performance measures : motor function and dementia

Hans Drenth (Speaker)
17 Apr 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Samen leren: muziekdocenten vormen een Community of Practice

Tine Stolte (Speaker)
25 Nov 2013

Activity: Talk or presentationOral presentation

Workshop Regio Centraal

Willem Foorthuis (Speaker)
2 Sep 2015

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

International symposium 'Dementia and Music'

Evert Bisschop Boele (Speaker)
21 Sep 2013

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

HG Ethisch Advies Commissie

Marca Wolfensberger (Speaker)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

3rd European Forum on Music 2013

Karolien Dons (Invited speaker)
20 Apr 2013

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

AEC Annual Congress and General Assembly 2014

Rineke Smilde (Chair)
Nov 2014

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

CJG en onderwijs, een stap vooruit: samen werken aan informele oudernetwerken

Jeannette Doornenbal (Speaker)
25 Jan 2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Expertmeeting Landelijk LectorenplatformKwetsbare (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen

Annelies Kassenberg (Organiser), Hanneke Torij (Organiser), Mariette Lusse (Organiser), Ruben Fukkink (Organiser), Cathy van Tuijl (Organiser), Carolien Gravensteijn (Organiser)
16 May 2019

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Health space design

Mark P. Mobach (Speaker), Stefan Lechner (Speaker)
9 Jun 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Entrepreneurial discovery process

Egbert Dommerholt (Speaker), Derwin Schorren (Speaker)
15 Jan 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Forensische (verslavings)zorg: samen sta je sterker

Eric Blaauw (Speaker)
22 Feb 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

A7 bijeenkomst voor ondernemers

Monique Schoondorp (Speaker)
24 Jan 2013

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Buurtzorg Nederland

Jac Christis (Speaker)
30 Jun 2014

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Rehabilitatie & herstel in de langdurende zorg

Charlotte de Heer (Speaker)
24 Mar 2015

Activity: Talk or presentationOral presentation

Minor werkcoach

Louis Polstra (Speaker)
2015

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Bewegen: dementie, evidentie & beleid

Hans Drenth (Speaker)
2016

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Energy Transition: The Young People’s Revolution

Marcel van der Werf (Speaker)
19 Nov 2014

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

NKDI congres 'het succes van positieve psychologie op de werkvloer'

Jac Christis (Speaker)
11 Dec 2014

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Indoor Comfort Index : een scan voor de gezonde werkplek

Henk Willem Brink (Speaker), Willem Fust (Speaker)
9 Dec 2016

Activity: Talk or presentationOral presentation

Verbeter de zorg, begin bij jezelf

Louis Polstra (Speaker)
2016

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Empowerment: Grmbll!

Immo Dijkma (Speaker)
26 Feb 2014

Activity: Talk or presentationOral presentation

Visie op forensische verslavingszorg

Eric Blaauw (Speaker)
26 Jun 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

Symposium Ondernemen in het Eems-Dollard gebied anno 2015

E.A.M. Bulder (Organiser)
Jan 2015Mar 2015

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

De stad als sportschool

Hiske Wiggers (Speaker), Hanneke Verbree (Speaker)
10 Nov 2016

Activity: Talk or presentationOral presentation

Onderzoek binnenklimaat

Henk Willem Brink (Speaker)
16 Jun 2016

Activity: Talk or presentationOral presentation

Lectoraat verslavingskunde: omgevingsondersteun(en)de verslavingszorg

Eric Blaauw (Speaker)
6 Jul 2016

Activity: Talk or presentationOral presentation

Healthy ageing through music & the arts

Evert Bisschop Boele (Speaker), Rineke Smilde (Speaker)
27 Sep 2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

De energietransitie en gebouwd erfgoed, dynamische besluitvorming op alle schaalniveaus

Maarten Vieveen (Speaker)
24 Apr 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

CO2 capture and biomethane production: earthquake-free natural gas from Groningen?

Jan Peter Nap (Speaker)
5 Dec 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Experiences at UG and Hanze UAS

Petra Oden (Speaker)
1 Mar 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Omgeving ondersteunende verslavingszorg: tijd voor een paradigma shift?

Eric Blaauw (Speaker)
4 Oct 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

malta university

Klaske Veth (Visiting researcher)
26 Mar 2019

Activity: Visiting an external institutionVisiting an external academic institution

TalentenKracht-vragen

Folkert Oldersma (Speaker), Linda Tijsma (Speaker)
2015

Activity: Talk or presentationOral presentation

Utrecht Honours Conference 2016

Marca Wolfensberger (Chair)
2 Jun 2016

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

LNG voor Arriva

Niels van Steenis (Speaker)
2013

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Workshop 'lokale duurzaamheids initiatieven'

Alex van Spijk (Speaker), Heico van der Blonk (Speaker)
7 Mar 2013

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course