5e Dag van het sportonderzoek (DSO) 2014

  • Hendrike van der Does (Speaker)
  • Michel Brink (Participant)
  • Koen Lemmink (Participant)

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Verandering in ervaren stress en herstel bij teamsporters: gezond vs. geblesseerd. Teamsporters hebben een hoog blessure risico. Verondersteld wordt dat psychosociale stress en herstel bijdragen aan het blessurerisico. Zo zal een sporter die veel stress heeft van werk of studie dezelfde fysieke belasting zwaarder ervaren. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de mate van ervaren stress en herstel. Het doel van deze studie is om te kijken of veranderingen in ervaren stress en herstel discrimineren tussen gezonde en geblesseerde sporters gedurende een seizoen. Methoden In het kader van de Groningen Monitoring Athletic Performance Study (MAPS) zijn gedurende 2 seizoenen in totaal 160 teamsporters gemonitored, de data van 1 seizoen van 86 mannelijke en vrouwelijke teamsporters is geanalyseerd voor deze deelstudie. Om inzicht te krijgen in de ervaren stress en herstel hebben de sporters elke 3 weken de Nederlandstalige RESTQ-Sport ingevuld. Er zijn verschilscores berekend over iedere 3 weken voor de 4 hoofdschalen en de 19 subschalen van de RESTQ-Sport om te kijken naar verandering over het seizoen. Blessures zijn gedurende het seizoen geregistreerd volgens het FIFA registratie systeem. Aan iedere 3-weekse periode is voor iedere teamsporter een blessure status toegekend: gezond, geblesseerd geraakt of is geblesseerd. Met behulp van een one-way ANOVA is gekeken naar verschillen in de gemiddelde verschilscore in ervaren stress en herstel over het seizoen tussen de drie groepen teamsporters. Resultaten Sporters met een blessure hebben significant (p≤0.05) meer “Sport Stress” ervaren over de voorafgaande periode ten opzichte van gezonde sporters en sporters die een blessure hebben gekregen. De score op de subschaal “fitheid/ blessures” is bij gezonde sporters significant (p≤0.05) gedaald over de voorgaande periode ten opzichte van de geblesseerde sporters die toename op deze schaal lieten zien. Op de subschaal “fitheid/ in vorm zijn” hebben gezonde sporters significant (p≤0.05) beter gescoord ten opzichte van sporters die een blessure hebben gekregen of geblesseerd waren. Bij de laatste twee groepen waren de scores juist slechter geworden in de voorafgaande periode. Discussie/Conclusie Sporters laten voorafgaand aan het krijgen van een blessure een achteruitgang zien in ervaren “fitheid/ in vorm zijn” ten opzichte van gezonde sporters. Sporters die geblesseerd zijn laten ook tijdens de blessure andere verandering in ervaren stress en herstel zien. Teamsporters met verschillende blessure statussen lijken dus andere veranderingen aan te geven in ervaren stress en herstel. De monitoring van veranderingen in ervaren stress en herstel kan handvaten geven voor zowel preventie als herstel van blessures bij teamsporters.
Period30 Oct 2014
Event typeConference
Conference number5e
LocationNijmegen, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational